Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 164 kết quả
Algebra demystified [electronic resource]
Tác giả: Rhonda Huettenmueller
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra II essentials for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra I for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra II for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Beginning algebra
Tác giả: Stefan Baratto, Barry Bergman
Xuất bản: London: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.9
 
Algebra know-it-all : beginner to advanced, and everything in between [electronic resource]
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra I essentials for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Beginning Algebra
Tác giả: Andrea Hendricks, Oiyin Pauline Chow
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512
 
Algebra 1 : Integration Applications Connections. Volume One
Tác giả: William Collins
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512
 
Advanced Modern Algebra
Tác giả: Joseph J Rotman
Xuất bản: : Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục