Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Linear Algebra : Theorems and Applications
Tác giả: Hassan Abid Yasser, Hassan Abid Yasser
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Applied Linear Algebra in Action
Tác giả: Vasilios N Katsikis, Vasilios N Katsikis
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  016.195
 
Recent Advances in Polynomials
Tác giả: Kamal Shah, Kamal Shah
Xuất bản: London: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  512.9422
 
Progress in Commutative Algebra 1
Tác giả:
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Progress in Commutative Algebra 1 : Combinatorics and Homology
Tác giả: Sean Sather-Wagstaff, Christopher Francisco, Christopher Francisco, Lee Klingler, Lee Klingler, Sean Sather-Wagstaff, Janet C Vassilev, Janet C Vassilev
Xuất bản: Göttingen: De Gruyter, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Matrix Theory Classics and Advances
Tác giả: Mykhaylo Andriychuk, Mykhaylo Andriychuk
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Elementary Algebra
Tác giả: Katherine Yoshiwara
Xuất bản: Place of publication not identified: Bruce Yoshiwara, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  512.5
 
Intermediate Algebra
Tác giả: Katherine Yoshiwara
Xuất bản: Place of publication not identified: Bruce Yoshiwara, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  512.5
 
Tea Time Linear Algebra Explorations in Mathematics
Tác giả: Leon Q Brin
Xuất bản: New Haven Connecticut: Leon Q Brin, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  512
 
Basic Algebra with Applications
Tác giả: Ivan G Zaigralin
Xuất bản: Place of publication not identified: Ivan G Zaigralin, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  512.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục