Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Advanced Modern Algebra
Tác giả: Joseph J Rotman
Xuất bản: : Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
College algebra
Tác giả: Robert Blitzer
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
College algebra 5e
Tác giả: Robert Blitzer
Xuất bản: New Jersey: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.9
 
Algebra & trigonometry
Tác giả: Michael Sullivan
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.13
 
1

Truy cập nhanh danh mục