Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The secret scripture [electronic resource]
Tác giả: Sebastian Barry
Xuất bản: New York: Viking, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
In the company of others : a Father Tim novel [downloadable e-book]
Tác giả: Jan Karon
Xuất bản: New York: Viking, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Second chance [electronic resource]
Tác giả: Jane Green
Xuất bản: New York NY: Viking, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The pickup
Tác giả: Nadine Gordimer
Xuất bản: Toronto: Viking, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Miss Julia throws a wedding [electronic resource]
Tác giả: Ann B Ross
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Swapping lives [electronic resource]
Tác giả: Jane Green
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
A new song [electronic resource]
Tác giả: Jan Karon
Xuất bản: New York NY: Viking, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1

Truy cập nhanh danh mục