Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Lưới điệnhệ thống điện. Tập 1
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 3
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 2
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện. Tập 1
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 2
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện. Tập 2- Chế độ làm việc-Điều chỉnh chất lượng-Chế độ vận hành kinh tế độ tin cậy
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 3- Các thông số của đường dây, đường dây dài siêu cao áp và hệ thông tải điện, tính toán cơ học đường dây tải điên trên không
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
1

Truy cập nhanh danh mục