Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Thiết kế hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng ViệtHồ Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537.076
 
Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.317
 
Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.317
 
Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông
Tác giả: Phan Văn Ca
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
1

Truy cập nhanh danh mục