Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Vận hành hệ thống điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Lưới điệnhệ thống điện. Tập 1
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 3
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 2
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện. Tập 1
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Lưới điệnhệ thống điện . Tập 2
Tác giả: Trần Bách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Tác giả: Lã Văn Út
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Tính toán phân tích hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Xuân Khôi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3192
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục