Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
DB2 universal database : for OS/390 version 7.1 certification guide
Tác giả: Richard Yevich, Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Universal Database v8.1 for Linux, UNIX, and Windows database administration certification guide
Tác giả: George Baklarz, Bill Wong
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
DB2 Universal Database for OS/390 v7.1 application certification guide
Tác giả: Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
DB2 Universal Database V8.1 certification exams 701 and 706 study guide
Tác giả: E Sanders Roger
Xuất bản: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide
Tác giả: Roger E Sanders
Xuất bản: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.74
 
DB2 Universal Database v8 application development certification guide
Tác giả: David Martineau
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Understanding DB2 : learning visually with examples
Tác giả: Raul F Chong
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 universal database v8 handbook for Windows, Unix, and Linux
Tác giả: Philip K Gunning
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Express-C : The developer handbook for XML, PHP, C/C++, Java, and .NET
Tác giả: Whei-Jen Chen
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
DB2 ® SQL PL, Second Edition : Deployment and Advanced Configuration Essential Guide for DB2 ® UDB on Linux., UNIX™, Win...
Tác giả: Zamil Janmohamed, Drew Bradstock, Raul Chong, Michael Gao, Clara Liu, Fraser McArthur, Paul Yip
Xuất bản: New Jersey: Prentice Hall PTR, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục