Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 31 kết quả
Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Islam and America : building a future without prejudice
Tác giả: Anouar Majid
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield Publishers, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.0973
 
Late antique and medieval art of the Mediterranean world [electronic resource]
Tác giả: Eva Rose F Hoffman
Xuất bản: Malden MA: Blackwell, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.02
 
The fear of barbarians : beyond the clash of civilizations
Tác giả: Tzvetan TodorovTzvetan Todorov
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.09767
 
Journal of Al-Tamaddun
Tác giả:
Xuất bản: : University of Malaya, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Hazara Islamicus
Tác giả:
Xuất bản: : Hazara University, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The sum of all heresies : the image of Islam in Western thought
Tác giả: Frederick Quinn
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.09
 
The new golden age : the coming revolution against political corruption and economic chaos
Tác giả: Raveendra N Batra
Xuất bản: New York: Palgrave, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad Autónoma de Madrid, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The enemy at home : the cultural left and its responsibility for 9/11
Tác giả: Dinesh D'Souza
Xuất bản: New York: Doubleday, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.931
 

Truy cập nhanh danh mục