Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The languages of Malta
Tác giả: Patrizia Paggio, Albert Gatt, Albert Gatt, Patrizia Paggio
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  410.94585
 
The Alor-Pantar languages: History and typology
Tác giả: Marian Klamer
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.12
 
The Alor-Pantar languages: History and typology. Second edition
Tác giả: Marian Klamer, Marian Klamer
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.12
 
Nominal anchoring : Specificity, definiteness and article systems across languages
Tác giả: Kata Balogh, Kata Balogh, Anja Latrouite, Anja Latrouite, Robert D Van Valin, Robert D Van Valin
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
A grammar of Rapa Nui
Tác giả: Paulus Kieviet
Xuất bản: Place of publication not identified: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.4
 
A grammar of Mauwake
Tác giả: Liisa Berghäll
Xuất bản: Place of publication not identified: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.4
 
A grammar of Yauyos Quechua
Tác giả: Aviva Shimelman
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  410
 
A grammar of Pite Saami
Tác giả: Joshua Wilbur
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  494.574
 
A grammar of Papuan Malay
Tác giả: Angela Kluge
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  410
 
A grammar of Yakkha
Tác giả: Diana Schackow
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  495.49
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục