Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Word 2010
Tác giả: Elaine J Marmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Word 2007 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2010 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2003 Bible
Tác giả: Brent Heslop, David Angell
Xuất bản: : Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2013 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2013 bible
Tác giả: Lisa Bucki
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2007 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2016 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Teach yourself visually Word 2013
Tác giả: Elaine J Marmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Visual an imprint of Wiley John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2010 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Lowe, Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục