Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 79 kết quả
Word 2016 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2013 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Giáo trình Word 2007
Tác giả: Võ Nguyễn Đặng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.369
 
Microsoft word 2000
Tác giả: S Scott Zimmerman, Beverly B Zimemrma, Ann Shaffer
Xuất bản: USA: Thomson Learning Course Technology, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Microsoft Word 2013 bible
Tác giả: Lisa Bucki
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2010 step by step
Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2010 : illustrated complete
Tác giả: Jennifer A Duffy, Carol Cram
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2013 : step by step
Tác giả: Joan Lambert, Joyce Cox
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2013 : plain & simple
Tác giả: Joseph J Freedman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2007 for starters : the missing manual
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.52
 

Truy cập nhanh danh mục