Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
The Maui Millionaires : Discover the secrets behind the world's most exclusive wealth retreat and become financially free
Tác giả: David Finkel, Diane Kennedy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.024
 
The millionaire next door : the surprising secrets of America's wealthy
Tác giả: Thomas J Stanley, William D Danko
Xuất bản: Atlanta Ga: Longstreet Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.0973
 
The Maui Millionaires for Business : The five serceta to get on the million fast-track
Tác giả: David M Finkel, Diane Kennedy
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.02401
 
Seven Years to Seven Figures : The Fast-track Plan to Becoming a Millionaire
Tác giả: Michael Masterson
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.02401
 
Sam Walton, made in America : my story
Tác giả: Sam Walton, John Huey
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.149092
 
Sam Walton : founder of the Walmart empire
Tác giả: Katherine Krieg
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1

Truy cập nhanh danh mục