Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
The art of children's portrait photography
Tác giả: Tamara Lackey
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.925
 
Fashion flair for portrait and wedding photography
Tác giả: Lindsay Adler
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  779.2
 
The best of portrait photography : techniques and images from the pros
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Jeff Smith's posing techniques for location portrait photography
Tác giả: Jeff Smith
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Digital portrait photography for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Digital portrait photography for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Professional portrait photography : techniques and images from master photographers
Tác giả: Lou Jacobs
Xuất bản: Buffalo NY London: Amherst Media Turnaround distributor, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Classic portrait photography : techniques and images from a master photographer
Tác giả: William S McIntosh
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Portrait and candid photography photo workshop
Tác giả: Erin Manning
Xuất bản: Indianapolis Ind: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  778.92
 
The best of teen and senior portrait photography : techniques and images from the pros
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục