Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 632 kết quả
MEJ - Mansoura Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Mansoura University Faculty of Engineering, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sohag Engineering Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Engineering Sohag University, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal on Electrical Engineering and Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : School of Electrical Engineering and Informatics, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Proceedings of Engineering and Technology Innovation
Tác giả:
Xuất bản: : Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Agricultural and Biological Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mehran University Research Journal of Engineering and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Mehran University of Engineering and Technology, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Engineering and Technology Innovation
Tác giả:
Xuất bản: : Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : University of BaghdadCollege of Engineering, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Ecological Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Polish Society of Ecological Engineering PTIE, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Architecture and Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục