Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 177 kết quả
Fundamentals of engineering economic analysis
Tác giả: Kenneth E Case, Kellie S Grasman, Kim LaScola Needy, David B Pratt, John A White
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Engineering and technology management tools and applications
Tác giả: B S Dhillon
Xuất bản: Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0068
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Mathematical modeling in chemical engineering
Tác giả: Anders Rasmuson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Engineering properties of foods
Tác giả: M A Rao
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
A dictionary of chemical engineering
Tác giả: Carl Schaschke
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.03
 
Fundamentals of electric power engineering : engineering: from electromagnetics to power systems
Tác giả: Massimo Ceraolo, Davide Poli
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Service science : the foundations of service engineering and management
Tác giả: Robin G Qiu
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Engineering optimization [electronic resource] : an introduction with metaheuristic applications
Tác giả: Xin-She Yang
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0015196
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục