Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Advanced engineering mathematics
Tác giả: Larry Turyn
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
How to prepare an engineering report,
Tác giả: George Edward Hagemann
Xuất bản: New York: Alexander Hamilton institute incorporated, 1942
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.2823
 
Organic synthesis and molecular engineering
Tác giả: Mogens Brøndsted Nielsen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Design and analysis of experiments
Tác giả: Douglas C Montgomery
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.57
 
Design and analysis of experiments
Tác giả: Douglas C Montgomery
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.57
 
Methods of applied mathematics for engineers and scientists
Tác giả: Tomas B Co
Xuất bản: New York NY USA: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
An engineer's guide to Mathematica
Tác giả: Edward B Magrab
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.285
 
Graphene chemistry : theoretical perspectives
Tác giả: Zhongfang Chen, De-en Jiang
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Cavitation and bubble dynamics
Tác giả: Christopher E Brennen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532.597
 
Advanced mechanics of continua
Tác giả: Karan S Surana
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục