Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 4108 kết quả
Advanced Biomedical Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Japanese Society for Medical and Biological Engineering, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Protek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro
Tác giả:
Xuất bản: : Khairun University Faculty of Engineering Department of Electrical Engineering, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mağallaẗ Al-kūfaẗ Al-handasiyyaẗ
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Engineering University of Kufa, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Research and Innovations in Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : SAINTGITS College of Engineering, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management
Tác giả:
Xuất bản: : University Business Academy Faculty of Economics and Engineering Management Novi Sad Serbia, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nigerian Journal of Technological Development
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Engineering and Technology, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
STED Journal
Tác giả:
Xuất bản: : University of Bussiness Engineering and Management, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iraqi Journal of Information & Communication Technology
Tác giả:
Xuất bản: : College of Information Engineering, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Interactive textures for architecture and landscaping : digital elements and technologies
Tác giả: Mikael Wiberg
Xuất bản: Hershey Pa: Engineering Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.105
 
Advances in Technology Innovation
Tác giả:
Xuất bản: : Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục