Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
The complete illustrated guide to shaping wood
Tác giả: Lonnie Bird
Xuất bản: Newtown CT: Taunton Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
Taunton's complete illustrated guide to working with wood
Tác giả: Andy Rae
Xuất bản: Newtown CT: Taunton Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
Crafting wooden lamps
Tác giả: Kenneth S Burton
Xuất bản: Cincinnati OH: Popular Woodworking Books, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Encyclopedia of wood
Tác giả:
Xuất bản: Alexandria Va Montreal New York: TimeLife Books St Remy Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
The art of segmented woodturning : a step-by-step guide
Tác giả: Malcolm J Tibbetts
Xuất bản: Fresno: Linden Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
Arts & Crafts Furniture Anyone Can Make elektronisk ressurs
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Plywood planbook
Tác giả:
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Woodwork : the complete step-by-step manual
Tác giả: Ala Bridgewater
Xuất bản: Lodon: Dorling Kindersley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
The technique of furniture making
Tác giả: Ernest Joyce, Alan Peters
Xuất bản: London: Batsford, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Polychromatic assembly for woodturning
Tác giả: Emmett Brown, Cyril Brown, R Sorsky
Xuất bản: Fresno Calif: Linden Pub Co, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.083
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục