Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Fantasy & legend : scroll saw puzzles
Tác giả: Judy Peterson
Xuất bản: : AddisonWesley Professional, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.513
 
Scroll saw pictures : an illustrated guide to creating scroll saw art : over 70 patterns
Tác giả: Frank Pozsgai, Douglas Congdon-Martin
Xuất bản: Atglen PA: Schiffer Pub Co, c1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.51
 
Artistic wildlife projects for the scroll saw
Tác giả: Marilyn Carmin
Xuất bản: East Petersburg PA: Fox Chapel Pub, c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.513
 
Wooden puzzles : 31 favorite projects & patterns
Tác giả:
Xuất bản: East Petersburg Pa Lewes: Fox Chapel GMC Distribution distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.513
 
Simple & stylish backyard projects
Tác giả: Anna Jeppsson, Anders Jeppsson
Xuất bản: Stockholm: Ica Bokförlag, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  717
 
Wooden boxes
Tác giả: Dennis Lee Zongker
Xuất bản: Newtown Conn: The Taunton Press Inc, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.51
 
Animal puzzles for the scroll saw
Tác giả: Judy Peterson, Dave Peterson
Xuất bản: East Petersburg PA: Fox Chapel Pub, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.513
 
500 wood bowls : bold & original designs blending tradition & innovation
Tác giả: Katherine Duncan-Aimone, Ray Leier, Jan Peters, Kevin Wallace
Xuất bản: New York: Lark Books, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.51
 
Turning toys
Tác giả: Richard Raffan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.592
 
1

Truy cập nhanh danh mục