Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thực trạng và giải pháp đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Đào Quốc Khởi, Hà Nam Khánh Giao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Kỹ thuật đầu trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu trực tiếp ra nước ngoài
Tác giả: Đinh Trọng Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.46
 
Cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài trong mối quan hệ với thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Đoàn Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.65
 
Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Nhung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.04154
 
Tình hình và giải pháp tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Tống Viết Quý Chung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1997
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.04154
 
1

Truy cập nhanh danh mục