Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng)
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692.5
 
Hướng dẫn lập định mức - đơn giá - dự toán - giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Kim Giao Đặng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
Tác giả: Tạ Hải Phong
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7932
 
Tổng hợp các bộ định mức dự toán xây dựng công trình
Tác giả: Quang Minh Tiến Phát
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692.5
 
Định mức dự toán khảo sát xây dựng : Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lí chi phí khảo sát xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo - phần Điện - Nước - Thông tin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Tìm hiểu những quy định về định mức dự toán và đơn giá trong xây dựng cơ bản
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.078624
 
Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng : Công bố kèm theo quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692.5
 
Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần lắp đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện
Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692.5
 
Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
1

Truy cập nhanh danh mục