Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 99 kết quả
Mack Bolan : paramilitary plot
Tác giả: Don Pendleton
Xuất bản: Toronto New York: Worldwide, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Mack Bolan, the invisible assassins
Tác giả: Don Pendleton
Xuất bản: Toronto New York: Worldwide, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Happy endings
Tác giả: Paul Cornell
Xuất bản: London: Doctor Who Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Homeward bound
Tác giả: James Axler
Xuất bản: New York NY: Worldwide, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The howling II
Tác giả: Gary Brandner
Xuất bản: New York: Fawcett Gold Medal, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Under the black ensign
Tác giả: L Ron Hubbard
Xuất bản: Hollywood CA: Galaxy Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Science in the Forest, Science in the Past
Tác giả: Geoffrey E R Lloyd, Geoffrey E R Lloyd, Aparecida Vilaça, Aparecida Vilaça
Xuất bản: Chicago: HAU Books, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  111
 
A Cultural History of the Disneyland Theme Parks : Middle Class Kingdoms
Tác giả: Sabrina Mittermeier
Xuất bản: Bristol UK Chicago USA: Intellect, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  380.14568870
 
The First to be Destroyed : The Jewish Community of Kleczew and the Beginning of the Final Solution
Tác giả: A Glowacka-Penczynska, T Horev, T Horev, T Kawski, W Medykowski
Xuất bản: Boston: Academic Studies Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Writing Palestine : 1933-1950
Tác giả: Dorothy Kahn Bar-Adon, Esther Carmel-Hakim, Esther Carmel-Hakim, Nancy Rosenfeld, Nancy Rosenfeld
Xuất bản: Brighton MA: Academic Studies Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  956.9404
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục