Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
The world of civil aerospace
Tác giả: Ian K Jennions
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  387.7
 
Aeronautical radio communication systems and networks
Tác giả: Dale Stacey
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: J Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.135
 
Condition-based maintenance in aviation : the history, the business and the technology
Tác giả: Ravi Rajamani
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.1346
 
Encyclopedia of flight
Tác giả: Tracy Irons-Georges
Xuất bản: Pasadena Calif: Salem Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13003
 
In Their Own Words : Forgotten Women Pilots of Early Aviation
Tác giả: Fred Erisman
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Airplanes : the lure of flight
Tác giả: Thomas Stacey
Xuất bản: San Diego CA: Lucent Books, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Advances in electric propulsion
Tác giả: Jean L Broge
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.13435
 
Flying ahead of the airplane
Tác giả: Nawal K Taneja
Xuất bản: Aldershot Hants England Burlington VT: Ashgate, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  387.7068
 
Make: rockets : down-to-earth rocket science
Tác giả: Mike Westerfield
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.43560228
 
Electric flight technology : the unfolding of a new future
Tác giả: Ravi Rajamani
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục