Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 386 kết quả
Landscapes of exclusion : state parks and Jim Crow in the American South
Tác giả: William E O'Brien
Xuất bản: Amherst: University of Massachusetts Press in association with Library of American Landscape History, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.800975
 
1986 Black history kit
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: Associated Publishers, c1986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Inventing Africa : History, Archaeology and Ideas
Tác giả: Robin Derricourt
Xuất bản: : Pluto Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  960
 
Lift every voice : the history of African American music
Tác giả: Burton W Peretti
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.89
 
The dozens : a history of rap's mama
Tác giả: Elijah Wald
Xuất bản: New York: Oxford University Press, c2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.708996073
 
Jim Crow America : a documentary history
Tác giả: Catherine M Lewis, J Richard Lewis
Xuất bản: Fayetteville: University of Arkansas Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The Literary History of the Igbo Novel : African Literature in African Languages
Tác giả: Ernest N Emenyonu
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  896.332
 
The Literary History of the Igbo Novel : African Literature in African Languages
Tác giả: Ernest N Emenyonu
Xuất bản: Abingdon Oxon New YorkNY: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  896.332
 
Black social dance in television advertising : an analytical history
Tác giả: Carla Stalling Walter
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.308996073
 
Fade in, crossroads : a history of the southern cinema
Tác giả: Robert Jackson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430975
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục