Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 345 kết quả
Air conditioning engineering
Tác giả: W P Jones
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697.93
 
Aerobiology : the toxicology of airborne pathogens and toxins
Tác giả: Sidney A Katz, Harry Salem
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.5
 
Air quality : monitoring, measuring, and modelling environmental hazards
Tác giả: Marco Ragazzi
Xuất bản: Oakville ON Waretown NJ: Apple Academic Press CRC Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.739263223
 
Air quality : monitoring, measuring, and modeling environmental hazards
Tác giả: Marco Ragazzi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.739263
 
Air pollution control engineering
Tác giả: Noel De Nevers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
The age of airpower
Tác giả: Martin Van Creveld
Xuất bản: New York: PublicAffairs, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.4
 
Faber and Kell's heating and air-conditioning of buildings elektronisk ressurs
Tác giả: D R Oughton, Oscar Faber, S Hodkinson, J R Kell
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
HVAC instant answers [electronic resource]
Tác giả: Peter Curtiss, Newton Breth
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697
 
Sowing the wind : reflections on the earth's atmosphere
Tác giả: Louise B Young
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
Automotive Air Conditioning and Climate control systems
Tác giả: Steven Daly
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier ButterworhHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.277
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục