Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Abstract Mathematical Cognition
Tác giả: Philippe Chassy, Wolfgang Grodd
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
A book of abstract algebra
Tác giả: Charles C Pinter
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Lectures in abstract algebra
Tác giả: Nathan Jacobson
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1964
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Lectures in abstract algebra
Tác giả: Nathan Jacobson
Xuất bản: New York: Van Nostrand, 1951
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.89
 
Abstract algebra [electronic resource]
Tác giả: Pierre A Grillet
Xuất bản: New York: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Abstract Algebra : an introduction
Tác giả: Thomas W Hungerford
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Abstract algebra : an interactive approach
Tác giả: William Paulsen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Abstract algebra : an introduction with applications
Tác giả: Derek John Scott Robinson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Schaum's outline of theory and problems of abstract algebra
Tác giả: Frank Ayres, Lloyd R Jaisingh
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
A first course in abstract algebra : rings, groups, and fields
Tác giả: Marlow Anderson, Todd Feil
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục