Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 398 kết quả
Anh ngữ xã giao
Tác giả: Russell Nuttall Davies
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Anh ngữ Phật học giản dị = The dhammapada
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  294.3
 
Giáo trình Tiếng anh ngữ nghĩa - ngữ dụng học = English semantic & pramatics
Tác giả: Nguyễn Thuý Nga, Nguyễn Quốc Bảo
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.143
 
Luyện phát âm và ngữ điệu Tiếng Anh
Tác giả: Trần Mạnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Tự học tiếng anh. Tập 2 - Đại cương văn phạm anh ngữ
Tác giả: Lê Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ pháp tiếng Anh = English Grammar
Tác giả: Trần Mạnh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Những thành ngữ hữu ích cải thiện tiếng Anh khẩu ngữ
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = : The Language of Techno-Food Processing in English (song ngữ Anh-Việt)
Tác giả: Lê Thị Lan Chi, Lương Hồng Nga, Nguyễn Thị Hiền, Từ Việt Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024664
 
Hiểu và dùng các tiếp ngữ tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thuần Hậu
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ nghĩa học tiếng Anh = English semantics
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.143
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục