Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Psychology in Russia: State of Art
Tác giả:
Xuất bản: : MV Lomonosov Moscow State University, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The state of art criticism
Tác giả: James Elkins, Michael Newman
Xuất bản: New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Medieval Jewish Seals from Europe
Tác giả: Samuel Friedenberg, Daniel Friedenberg
Xuất bản: : Wayne State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  737.6094
 
Harry Bertoia, Sculptor
Tác giả: June Kompass Nelson
Xuất bản: Detroit: Wayne State University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  730.92
 
Imagining the Americas in Medici Florence
Tác giả: Lia Markey
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  704.94997
 
Art Activism for an Anticolonial Future
Tác giả: Carlos Garrido Castellano
Xuất bản: : State University of New York Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  701.03
 
All about process : the theory and discourse of modern artistic labor
Tác giả: Kim Grant
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.15
 
Painting with a Comet's Tail : The Touch of the Landscape Architect on the Blue Ridge Parkway
Tác giả: Harley E Jolly
Xuất bản: : Appalachian State University, 1987
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Raphael's ostrich
Tác giả: Una Roman D'Elia
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.024
 
Baroque Seville : sacred art in a century of crisis
Tác giả: Amanda Jaye Wunder
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.032
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục