Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 999 kết quả
Artificial intelligence
Tác giả: Margaret A Boden
Xuất bản: San Diego London: Academic, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence
Tác giả: Peggy Thomas
Xuất bản: Farmington Hills Mich: Lucent Books, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial Intelligence Technology [electronic resource]
Tác giả: Ltd Huawei Technologies Co
Xuất bản: Singapore: Springer Nature Singapore Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence : a modern approach
Tác giả: Stuart J Russell, Peter Norvig
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1995
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence illuminated
Tác giả: Ben Coppin
Xuất bản: Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence : a modern approach
Tác giả: Stuart J Russell, Peter Norvig
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence : a modern approach
Tác giả: Stuart J Russell, Ernest Davis, Peter Norvig
Xuất bản: Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence : a modern approach
Tác giả: Stuart J Russell, Peter Norvig
Xuất bản: Hoboken: Pearson, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence in perspective
Tác giả: Daniel G Bobrow
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.3
 
Artificial intelligence : an MIT perspective
Tác giả: Richard Henry Brown, Patrick Henry Winston
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  001.535
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục