Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.0299514 giây)
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Luật bảo vệ môi trường
Tác giả: Tác giả tập thể
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Trách nhiệm bảo vệ môi trường
Tác giả: Hoàng Phúc
H: Lao Động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.7
 
Tập bài giảng bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Văn Nghiệp
TPHCM: , 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường
Tác giả: Trọng Thắng
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Luật bảo vệ môi trường
Tác giả: 
Hà nội: Chính trị Quốc gia, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Quy hoạch bảo vệ môi trường
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 333.72
 
Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Tác giả: 
Hà Nội: Lao động, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.046
 
Thanh niên với công tác bảo vệ môi trường
Tác giả: 
Hà Nội: Thanh Niên, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 363.7
 
Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản
Tác giả: Lê Văn Nãi
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 628
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục