Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
The Cambridge textbook of bioethics
Tác giả: Peter A Singer, A M Viens
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.957
 
Bioethics as practice
Tác giả: Judith Andre
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
The picture of health : medical ethics and the movies
Tác giả: Henri G Colt, Lester D Friedman, Silvia Quadrelli
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Bioethics : an anthology
Tác giả: Helga Kuhse, Udo Schüklenk, Peter Singer
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA USA: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W 50
 
Ethics, law and society. Vol. 4
Tác giả: Jennifer Gunning, Søren Holm, Ian Kenway
Xuất bản: Aldershot: Ashgate, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Bioethics : an anthology
Tác giả: Peter Singer, Helga Kuhse, Udo Schüklenk
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.957
 
Tempus Actas de Saúde Coletiva
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade de Brasília, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Inequalities in health : concepts, measures, and ethics
Tác giả: Nir M Eyal
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
The ideal of nature : debates about biotechnology and the environment
Tác giả: Gregory E Kaebnick
Xuất bản: Baltimore Md: Johns Hopkins University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  179.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục