Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 185 kết quả
Australasian Journal of Information Systems
Tác giả:
Xuất bản: : Australasian Association for Information Systems, 2007
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Information systems
Tác giả: Paige Baltzan, Amy (Amy L) Phillips
Xuất bản: New York: McGrawHillIrwin, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
Journal of Information Systems and Telecommunication
Tác giả:
Xuất bản: : ACECR, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in the economics of information systems
Tác giả: Kerem Tomak
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381
 
Introduction to information systems
Tác giả: James A O'Brien
Xuất bản: : McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
Introduction to information systems
Tác giả: James A O'Brien, George M Marakas
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
Introduction to information systems
Tác giả: George M Marakas, James A O'BrienJames A O'Brien
Xuất bản: New York NY: McGrawHillIrwin, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038
 
Enterprise Modelling and Information Systems Architectures
Tác giả:
Xuất bản: : German Informatics Society, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Managing information systems : an organisational perspective
Tác giả: David Boddy, Albert Boonstra, Graham Kennedy
Xuất bản: Harlow England New York: Financial Times Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038/011
 
Information Revolution
Tác giả: Jim Davis, Miller Gloria E, Allan Russell
Xuất bản: : Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục