Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28449
 
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.28449
 
Thực hành công nghệ thực phẩm 1
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Thực hành công nghệ thực phẩm 3
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Thực hành công nghệ thực phẩm 2
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Công nghệ thực phẩm đại cương
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Huỳnh Phương Quyên, Trần Đại Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Công nghệ thực phẩm đại cương
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà, Huỳnh Phương Quyên, Trần Đại Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Công nghệ lạnh thực phẩm
Tác giả: Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Cẩn, Vũ Thị Hoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Thí nghiệm công nghệ thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Nguyên, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà, Lê Văn Việt Mẫn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục