Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0300479 giây)
Cảm biến : giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 681.2
 
Cảm biến : Giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 681.2
 
Cảm biến : giáo trình
Tác giả: Phan Quốc Phô
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 681.2
 
Giáo trình cảm biến
Tác giả: Phan Quốc Phô
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 681.2
 
Giáo trình Mạng cảm biến
Tác giả: Trần Công Hùng
Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.68
 
Kỹ thuật cảm biến : Giáo trình
Tác giả: Vũ Quang Hồi
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 681.2
 
Cảm biến và ứng dụng : Vật lý - Linh kiện - Mạch điện ứng dụng
Tác giả: Dương Minh Trí
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 681
 
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 681.2
 
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 681.2
 
Cảm biến đo lường và điều khiển
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước
: Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.3815
 
1

Truy cập nhanh danh mục