Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Quản lý tài chính ngân hàng thương mại
Tác giả: Châu Văn Thưởng, Nguyễn Thành Huyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.12068
 
Quản lý tài chính ngân hàng thương mại
Tác giả: Võ Tường Oanh, Nguyễn Thành Huyên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  332.12068
 
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Chu Phương Quỳnh, Đồng Văn Chung, Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Tâm, Phan Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.3095
 
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập : Tập 1
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Hóa, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Chính sách công nghiệp và thương mại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập : T.2
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Hóa, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán
Tác giả: Đặng Thị Hòa, Lê Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Thị Hồng Mai
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.48
 
Hệ thống thương mại thế giới : Luật và chính sách về các quan hệ kinh tế quốc tế = The World Trading System Law and Policy of International Economic Relations
Tác giả: John H Jackson, Huỳnh Văn Thanh, Phạm Viên Phương
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.754
 
1

Truy cập nhanh danh mục