Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Quản trị chất lượng
Tác giả: Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản lý chất lượng
Tác giả: Đinh Phượng Vương, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Tạ Thị Kiều An
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.562
 
Quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Kim Định
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.562
 
Quản trị chất lượng
Tác giả: Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản trị chất lượng
Tác giả: Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung, Võ Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản trị chất lượng
Tác giả: Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản trị chất lượng
Tác giả: Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung, Võ Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản trị chất lượng : Giáo trình
Tác giả: Lưu Thanh Tâm, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản lý chất lượng : Bài tập
Tác giả: Đinh Phượng Vương, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Tạ Thị Kiều An
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.562
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục