Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
Chứng khoán và phân tích chứng khoán
Tác giả: Trần Cao Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6322
 
Kinh doanh chứng khoán
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.632
 
Kinh doanh chứng khoán
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.632
 
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn, Bùi Kim Yến, Nguyễn Thanh Tuyền, Vũ Thị Minh Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (rar)
ddc:  332.642
 
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Trần thị Cẩm Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  332.642
 
Luật chứng khoán
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.0922
 
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Đức Thắng, Phan Nguyễn Hoàng Chánh, Văn Thiên Hào
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Thị trường chứng khoán ảo
Tác giả: Phạm Hải Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Thị trường chứng khoán ảo
Tác giả: Phạm Hải Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục