Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1110 kết quả
PhytoChem & BioSub Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Phytochemistry Organic Synthesis Laboratory, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Organic chemistry
Tác giả: Francis A Carey
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: Joseph M Hornback
Xuất bản: Belmont Calif: Brooks Cole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: Joseph M Hornback
Xuất bản: Belmont CA: Thomson, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: T W Graham Solomons, Craig B Fryhle, S A Snyder
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: L G Wade
Xuất bản: : Pearson Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: L G Wade
Xuất bản: Boston: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: Francis A Carey
Xuất bản: Boston: McGrawHill, c2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: William Henry Brown, Eric V Anslyn, Christopher S Foote, Brent L Iverson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: Jonathan Clayden
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục