Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
The rough guide to Chile
Tác giả: Anna Kaminski, Shafik Meghji, Rosalba O'Brien
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  918.4
 
Clases sociales y acción obrera en Chile
Tác giả: Francisco Zapata
Xuất bản: Mexico DF: Colegio de Mexico Centro de Estudios Sociologicos, 1986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.0983
 
Social Media in Northern Chile : Posting the Extraordinarily Ordinary
Tác giả: Nell Haynes
Xuất bản: London: UCL Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
Act III in Patagonia : people and wildlife
Tác giả: William Conway
Xuất bản: Washington: Island PressShearwater Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95416
 
Earth, water, fleece and fabric : an ethnography and archaeology of Andean camelid herding
Tác giả: Penny Dransart
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.555
 
Act III in Patagonia : people and wildlife
Tác giả: William Conway
Xuất bản: Washington: Island PressShearwater Books, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Social media in northern Chile : posting the extraordinarily ordinary
Tác giả: Nell Haynes
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230869
 
Estudios Interculturales desde el Sur: procesos, debates y propuestas
Tác giả: Mario Samaniego
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  323.11
 
Sin Descansar, En Mi Memoria
Tác giả: Marivic Wyndham, Peter Read
Xuất bản: Acton ACT Australia: ANU Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.983064
 
Las relaciones internacionales regionales de Chile hacia 1904
Tác giả: Cristián Garay Vera, Claudio Tapia Figueroa
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341.026683084
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục