Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Canadian Countercultures and the Environment
Tác giả: Colin M Coates
Xuất bản: Calgary Alberta: University of Calgary Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The American counterculture
Tác giả: Christopher Gair
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Paris-Amsterdam Underground Essays on Cultural Resistance, Subversion, and Diversion
Tác giả: Andrew Hussey, Christoph Lindner
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.7609444
 
Canadian Countercultures and the Environment
Tác giả: Colin M Coates, Colin M Coates
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Brutality garden : Tropicália and the emergence of a Brazilian counterculture
Tác giả: Christopher Dunn
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.4
 
Thomas Pynchon and the American counterculture
Tác giả: Joanna Freer
Xuất bản: New York NY: Cambridge University Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Technomad : global raving countercultures
Tác giả: Graham St John
Xuất bản: London Oakville CT: Equinox Publishing Ltd, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
I wore Babe Ruth's hat : field notes from a life in sports
Tác giả: David Zang
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  790.1
 
Seema's show : a life on the left
Tác giả: Sara Halprin
Xuất bản: Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Revista Stultifera
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad Austral de Chile, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục