Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Lý thuyết tương đối điện động lực học
Tác giả: Nguyễn Hữu Mình, Cao Minh Thì, Đỗ Chiêu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537.6
 
Lý thuyết số chuyên đề nâng cao : Dùng cho học sinh THCS, THPT sinh viên Cao đẳng, Đại học
Tác giả: Đàm Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng, Phạm Đức Hiệp, Trần Thị Hồng Dung, Trần Trung Tình, Văn Đức Chín
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.7
 
Ngân hàng câu hỏi đáp án môn học Lý luận phương pháp giáo dục học thể chất, Lý luận phương pháp huấn luyện thể thao, giáo dục thể chất trường học
Tác giả: Bộ môn Lý luận Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Điều dưỡng cơ bản : tài liệu sơ thảo đào tạo trung học cao đẳng điều dưỡng
Tác giả: Đỗ Kim Oanh, Hoàng Thị Lan, Ngô Toàn Định, Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Đức Mục, Phạm Thị Hồng, Phạm Thị Nga, Phan Thị Hạnh, Phan Thị Lục, Tạ Khánh Huệ, Tống Vĩnh Phúc, Trần Thị Luận, Trần Thị Trinh, Vũ Thục Anh
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.73
 
Triết học Mác-Lênin : Bài giảng cho sinh viên
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.411
 
Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân . Tập 2
Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.068
 
Kỹ thuật số lý thuyết bài tập
Tác giả: Tống Văn On
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Giáo dục quốc phòng . Tập 2
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  355.007
 
Giáo dục đại học phương pháp dạy học
Tác giả: Lê Đức Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục