Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 410 kết quả
Bayesian Analysis
Tác giả:
Xuất bản: : International Society for Bayesian Analysis, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Neurons, Behavior, Data Analysis, and Theory
Tác giả:
Xuất bản: : The neurons behavior data analysis and theory collective, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Elementary Numerical Analysis
Tác giả: S D Conte/Carl De Boor
Xuất bản: : McgrawHill, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Network flow analysis
Tác giả: Michael Lucas
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Network flow analysis
Tác giả: Michael W Lucas
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Elementary numerical analysis : an algorithmic approach
Tác giả: Samuel Daniel Conte, Carl De Boor
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Introductory circuit analysis
Tác giả: Robert L Boylestad
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Introductory circuit analysis
Tác giả: Robert L Boylestad
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Analysis of multiconductor transmission lines
Tác giả: Clayton R Paul
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3192
 
Electronics and circuit analysis using MATLAB
Tác giả: John Okyere Attia
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục