Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
LDC external debt and the world economy
Tác giả: Miguel S Wionczek
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico, 1978
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  336.3
 
Living with debt [electronic resource] : how to limit the risks of sovereign finance
Tác giả: Eduardo Borensztein
Xuất bản: Washington DC: InterAmerican Development Bank, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.3
 
Un siglo de deuda pública en México
Tác giả: Leonor Ludlow, Carlos Marichal
Xuất bản: Mexico DF: Instituto de Investigaciones HistoricasUNAM, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  336.340972
 
The political economy of trade finance : export credit agencies, the Paris Club and the IMF
Tác giả: Pamela Blackmon
Xuất bản: New York: Routledge, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.742
 
nternational debt statistics [electronic resource] . 2013
Tác giả:
Xuất bản: Washington D C: World Bank, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
International debt statistics 2016 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank Group, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Greek endgame : from austerity to growth or Grexit?
Tác giả: N M Christodoulakis
Xuất bản: London New York: Rowman Littlefield International, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9495
 
Emerging Markets and Financial Globalization [electronic resource] : Sovereign Bond Spreads in 1870-1913 and Today
Tác giả: Paolo Mauro, Nathan Sussman, Yishay Yafeh
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.343509034
 
Developing country debt and economic performance
Tác giả: Susan Margaret Collins, Jeffrey Sachs
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
International debt statistics. 2017
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.04205
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục