Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 739 kết quả (0.0200042 giây)
Construction
Tác giả: Anette Fischer
Lausanne Worthing: AVA Academia, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.9
 
Design and construction of berm breakwaters
Tác giả: Jentsje van der Meer
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.24
 
Aluminium design and construction
Tác giả: John Dwight
London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 624.1
 
Structures for nuclear facilities : analysis, design, and construction
Tác giả: M. Y. H Bangash
Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.4832
 
The engineering guide to LEED-new construction : sustainable construction for engineers
Tác giả: Liv Haselbach
New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 694.5
 
Graphic guide to frame construction
Tác giả: Rob Thallon
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 694.2
 
Adobe and rammed earth buildings : design and construction
Tác giả: Paul Graham McHenry
Tucson: University of Arizona Press, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 693
 
Environmental management in construction : a quantitative approach
Tác giả: Zhen Chen
London New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 690.028
 
Standard design and construction guidelines for microtunneling
Tác giả: 
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.8672
 
Design and construction of nuclear power plants
Tác giả: Rüdiger Meiswinkel
Berlin Germany: Ernst Sohn, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.4832
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục