Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 273 kết quả
Journal of Infection in Developing Countries
Tác giả:
Xuất bản: : The Journal of Infection in Developing Countries, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The information revolution and developing countries
Tác giả: Ernest J Wilson
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
 
Redefining development : resolving complex challenges in developing countries
Tác giả: Jessica Kritz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.90091724
 
Rough diamonds : the four traits of successful breakout firms in BRIC countries
Tác giả: Seung-ho Park, Gerardo R Ungson, Nan Zhou
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
Global agricultural trade and developing countries
Tác giả: M Ataman Aksoy, John C Beghin
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382
 
From farm to firm : rural-urban transition in developing countries
Tác giả: Nora Dudwick
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.2
 
Empowering Adolescent Girls in Developing Countries
Tác giả:
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Promoting chemical laboratory safety and security in developing countries
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2804
 
Government support to agricultural insurance : challenges and options for developing countries
Tác giả: Olivier Mahul, Charles J Stutley
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368.096
 
Space policy in developing countries : the search for security and development on the final frontier
Tác giả: Robert C Harding
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York: Routledge, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.94
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục