Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 475 kết quả
Mastering the Nikon D3000
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara CA Sl Sebastopol CA Distributed by OReilly Media: Rocky Nook Nikonians Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Journal of Digital Media & Interaction
Tác giả:
Xuất bản: : DigiMedia Digital Media and Interaction Research Center, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media Effects
Tác giả: Mary Beth Oliver, Jennings Bryant, Jennings Bryant, Mary Beth Oliver, Arthur A Raney, Arthur A Raney
Xuất bản: New York NY: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
Journal of English Teaching through Movies and Media
Tác giả:
Xuất bản: : The Society for Teaching English through Media, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Beckett and media
Tác giả: Balazs Rapcsak, Mark Nixon, Mark Nixon, Balazs Rapcsak, Philipp Schweighauser, Philipp Schweighauser
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  842.914
 
Beckett and media
Tác giả: Balazs Rapcsak, Mark Nixon, Mark Nixon, Balazs Rapcsak, Philipp Schweighauser, Philipp Schweighauser
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  842.914
 
Journalism and Media
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution
Tác giả: Editor W Russell Neuman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
Digital youth : the role of media in development
Tác giả: Kaveri Subrahmanyam, David Šmahel
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2310835
 
Race and Gender in Electronic Media
Tác giả: Rebecca Ann Lind, Rebecca Ann Lind
Xuất bản: New York London: Taylor Francis, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục