Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 210 kết quả
Rocket propulsion elements
Tác giả: George Paul Sutton, Oscar Biblarz
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4356
 
Rocket propulsion elements [electronic resource]
Tác giả: George Paul Sutton, Oscar Biblarz
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.475
 
Design of Automotive Engines
Tác giả: A Kolchin, V Demidov
Xuất bản: Moscow: Mir Publishers, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Marine auxiliary machinery, seventh edition [electronic resource]
Tác giả: H D McGeorge
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Search engine optimization [electronic resource] : all-in-one for dummies
Tác giả: Bruce Clay, Susan Esparza, Danny Sullivan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Internal combustion engine fundamentals
Tác giả: John B Heywood
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Search engine optimization for dummies
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Search engine optimization for dummies
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Search Engine Optimization For Dummies®, 2nd Edition
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Search Engine Optimization for Dummies (For Dummies (Computers))
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục