Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 902 kết quả
JES: Journal of Engineering Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Assiut University Faculty of Engineering, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Groundwater Science and Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Groundwater Science and Engineering Limited, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Ecological Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Polish Society of Ecological Engineering PTIE, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fundamentals of Environmental Impact Assessment
Tác giả:
Xuất bản: : Engineering AIDIS, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of civil engineering Subotica, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
STED Journal
Tác giả:
Xuất bản: : University of Bussiness Engineering and Management, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Occupational and Environment Safety
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Engineering of University of Porto, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shuiwen dizhi gongcheng dizhi
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Hydrogeology Engineering Geology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Agricultural Engineering Faculty of Agricultural Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Inżynieria Ekologiczna
Tác giả:
Xuất bản: : Polish Society of Ecological Engineering PTIE, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục