Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 219 kết quả
Health, Spirituality and Medical Ethics
Tác giả:
Xuất bản: : Qom University of Medical Sciences, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Research and Humanities in Medical Education
Tác giả:
Xuất bản: : University College of Medical Sciences, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Medical Ethics and History of Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Central Asian Journal of Medical Hypotheses and Ethics
Tác giả:
Xuất bản: : South Kazakhstan Medical Academy, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Medical Informatics
Tác giả: Shaul Mordechai, Shaul Mordechai, Ranjit Sahu, Ranjit Sahu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  093
 
Philosophical reflections on medical ethics
Tác giả: Nafsika Athanassoulis
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
Medical ethics for dummies
Tác giả: Jane Runzheimer, Linda Johnson Larsen
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
BMC Medical Ethics
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
An introduction to medical ethics : patient's interest first
Tác giả: Arthur Siew Ming Lim
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
Essays in medical ethics : plea for a medicine of prudence
Tác giả: Giovanni Maio
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục